Miễn phí ship toàn quốc. Hỗ trợ lắp đặt tại TP.HCM và Hà Nội.